Итгэл Найдвар Боломж Улаанбаатар 2016 амжилттай зохион оролцлоо.

Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж

metawise-blog-post
Манай хамт олон амжилттай оролцож 5 км гүйсний дараа хамт батламж бичиг авав.

Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”,

Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”,

metawise-blog-post-1“Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр д= зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanb зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”,”Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр д= зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanb зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”,

Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”, “Итгэл Найдвар, Боломж Metawise компанийн залуус Achilles International Mongolia олон улсын байгууллагаас хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Hope & Possibility Ulaanbaatar 2016”,