Хайлтын систем анализ, зөвлөгөө

Вэб сайтын кодчилол, контент болон бүтцийг тохируулснаар тодорхой түлхүүр үг эсвэл түлхүүр үгсийн хослолоор хайлтын системд илэрч гарч ирэх тохиргоог хийдэг шинжлэх ухаан юм. Вэб сайтын кодчилол, контент болон бүтцийг тохируулснаар тодорхой түлхүүр үг эсвэл түлхүүр үгсийн хослолоор хайлтын системд илэрч гарч ирэх тохиргоог хийдэг шинжлэх ухаан юм.

Хайлтын систем тохируулалт гэж юу вэ?

Хайлтын систем тохируулалт (ХСТ) – гэдэг нь вэб сайтын кодчилол, контент болон бүтцийг тохируулснаар тодорхой түлхүүр үг эсвэл түлхүүр үгсийн хослолоор хайлтын системд илэрч гарч ирэх тохиргоог хийдэг шинжлэх ухаан юм. Ямар ч маркетингийн агентлагын эцсийн зорилго нь таны бизнесийн хөрөнгө оруулалтанд эргэх ашгийг бий болгох бөгөөд Хайлтын систем тохируулалт нь таны вэб хуудас руу хайлтын системээр дамжин зочлох зочдын тоог нэмэгдүүлснээр хөрөнгө оруулалтын тань эргэх ашгийг өсгөх бүрэн чадамжтай билээ.

Хайлтын систем тохируулалтын давуу талууд

 • Хайлтын систем тохируулалт нь хамгийн үр дүнтэй маркетинг стратегиудын нэг юм. Хайлтын систем тохируулалт хийсэн үед таны бизнесийг олон төрлийн хайлтын системийн илэрцэд дээгүүрт гаргаж өгдөг. Давуу талууд нь тоолж баршгүй ч дараах хэдийг дурьдая:
  Хайлтын систем тохируулалт нь хамгийн үр дүнтэй маркетинг стратегиудын нэг юм.
 • Хайлтын систем тохируулалт хийсэн үед таны бизнесийг олон төрлийн хайлтын системийн илэрцэд дээгүүрт гаргаж өгдөг.

Түлхүүр үгийг онцлох

Энд бид таны вэб сайтад зориулсан, хайлтад хамгийн үр дүнтэй байх түлхүүр үгүүдийг судлах болно. Бид ихэнхдээ харилцагч нартаа урт түлхүүр үгийг ашиглахыг санал болгодог бөгөөд богино үгс нь маш их өрсөлдөөнтэй байдагтай холбоотой

Бүтээлүүд

Вэб сайтын төлөвлөгөө боловсруулах үйлчилгээ

Вэб сайтыг дахин төлөвлөх, хөгжүүлэх ажил бол нилээдгүй хэмжээний мэдлэг, туршлага, баг хамт олны болон захиалагы, гүйцэтгэгч талуудын хамтын ажиллагаа шаарддаг ажил юм. Мөн захиалагч болон гүйцэтгэгч талууд аливаа төслийг эхлүүлэхдээ судалгаа болон төлөвлөлтийн шатыг олон тохиолдолд орхигдуулан, санхүү хэмнэх замаар ажлыг хийдэг нь эцэстээ үр дүн багатай төслийг гүйцэтгэхэд хүршэх тохиолдол байдаг. Нөгөөтэйгүүр захиалагчийн ажлыг бүрэн судалж, зөвхөн тухайн харилцагчид онцгойлон зориулсан ажлын төлөвлөгөө үнийн саналыг  гарган өгөхөд гүйцэтгэгч талаас нилээдгүй хүч хөдөлмөр, ажлын цаг зарцуулагдах нь бий.

Тиймээс Метавайс компани нь үйлчлүүлэгчдээ вэб сайтын судалгаа, төлөвлөлтийг богино хугацаанд хийж гүйцэтгэх, зөвлөх үйлчилгээг санал болгож байна.

 • 2 цаг: Биечилсэн/онлайн уулзалт
  • Захиалагчийн үндсэн хэрэгцээ, шаардлагатай танилцах
  • Байгууллагын талаар мэдээлэл авах
  • Одоо вэб сайт байгаа бол дутагдалтай талуудыг олж илрүүлэх
  • Шинээр хөгжүүлэх үндсэн функцүүдийг тодорхойлох
 • 3 цаг: Судалгаа, Төлөвлөгөө боловсруулалт
  • Дэлхийн шилдэг туршлагуудад суурилсан судлагаа хийх
  • Захиалагчийн шаардлагын дагуу вэб сайт хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах
   • Шинэ сайтын бүтэц төлөвлөлт, хар зураг
   • Агуулгын ерөнхий төлөвлөгөө
   • Тохиромжит дизайны зөвлөгөө
   • Дизайны ерөнхий хар зураг
   • Байх шаардлагатай үйлдэл, функц, хөгжүүлэлтийн зөвлөгөө

Энэхүү үйлчилгээ нь захиалагчийн ажлын цар хүрээнээс хамаарах бөгөөд 1 цагийн ажлын үнэлгээ 50,000₮ болно.

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна