www.slopeofhope.com

Нью Йоркын хөрөнгийн зах зээлийн платформ

Бид АНУ-н Нью Йоркын хөрөнгийн зах зээлийн арилжаа, мэдээлэл, чартуудын солилцож хэлэлцэх боломжтой платформ хөгжүүлж хүлээлгэн өглөө. Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд Метавайс ХХК-н монгол, өмнөд америк, хойд америкийн багийн хамт олон хамтран гүйцэтгэлээ.

Бусад бүтээлүүд

Бидний хийсэн уран бүтээлүүд